Side 1 af 2

Indkaldelse til generalforsamling

: 2. jun 2020, 11:28
af Gert Andersen
[attachmenForslag til vedtægtsændringer


Nuværende
§ 4 Generalforsamling
§4 Stk. 3 Indkaldelse skal ske skriftligt, bilagt dagsorden med indkomne forslag, med mindst 21 dages varsel. Vedtægtsændrende forslag og opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling.
Forslag til nyt stk. 3:
Stk. 3 Ordinær indkaldelse skal ske ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside, bilagt dagsorden med indkomne forslag, med mindst 21 dages varsel. Vedtægtsændrende forslag og opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar for at kunne blive bragt i den ordinære indkaldelse til generalforsamlingen. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen.
Nuværende
§4 stk. 8 pkt. 6. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, således at to er på valg i ulige år og tre er på valg i lige år. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af mindst én repræsentant fra Østdanmark og mindst én repræsentant fra Vestdanmark, med Storebælt som skillelinje mellem øst og vest. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Et medlem kan ikke vælges til eller være i bestyrelsen samt vælges til suppleant såfremt vedkommende er medlem af en anden forening eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark.
Forslag til nyt pkt. 6:
Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer. (Jævnfør § 4 stk. 3). Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg, efter to år i bestyrelsen, og kan opstille til genvalg på lige fod med evt. nye kandidater (Jævnfør § 4 stk. 3). Derudover kan generalforsamlingen vælge op til 3 suppleanter, som kan opstille til valg på generalforsamlingen, uden forudgående tilmelding. En suppleants valgperiode er 1 år, men vedkommende kan stille op til genvalg. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af mindst én repræsentant fra Østdanmark og mindst én repræsentant fra Vestdanmark, med Storebælt som skillelinje mellem øst og vest.
Et medlem kan ikke vælges til eller være i bestyrelsen samt vælges til suppleant såfremt vedkommende er medlem af en anden forening eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark. Bestyrelsen fører selv tilsyn hermed og træffer afgørelse herom.Nuværende
§ 5 Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde
Stk. 1 Efter endt generalforsamling konstituerer den valgte bestyrelse sig selv og resultatet meddeles klubbens medlemmer senest 14 dage efter via klubbens forum/næstfølgende klubblad. Bestyrelsesmedlemmer som ønsker at genopstille, opstiller på lige vilkår med øvrige kandidater.
Forslag til nyt stk. 1
Stk. 1 Efter endt generalforsamling konstituerer den valgte bestyrelse sig selv og resultatet meddeles klubbens medlemmer senest 14 dage efter via klubbens forum/næstfølgende klubblad.

Nuværende
§ 5 Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formanden, næstformanden, kassereren og 2 øvrige medlemmer. Det skal tilstræbes, at disse 2 øvrige medlemmer, skal være én fra Østdanmark og én fra Vestdanmark med Storebælt som skillelinje. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Et medlem kan ikke vælges til, eller være i bestyrelsen samt vælges som suppleant såfremt vedkommende er medlem af en anden forening eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark. Bestyrelsen fører selv tilsyn hermed og træffer afgørelse herom.
Tillidsposter kan ikke besættes af personer med tilhørsforhold i en anden forening eller klub i Danmark, der har samme hovedformål som Club Corvette Denmark.
Forslag til nyt stk. 2:
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer: formanden, næstformanden, kassereren og mindst 2 øvrige medlemmer.
Tillidsposter kan ikke besættes af personer med tilhørsforhold i en anden forening eller klub i Danmark, der har samme hovedformål som Club Corvette Denmark.
Nuværende

§ 6 Stk. 2 Kontingent fastsættes for det efterfølgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.
CCD klub-kontingent skal betales via CCD hjemmeside. www.club-corvette.dk
Der kan betales med Dankort eller via Bankoverførsel.
Sidste linje erstattes med:
Der kan betales med Dankort, Mobile Pay eller via Bankoverførsel.

t=0]Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.docx[/attachment]

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 8. jun 2020, 09:01
af Gert Andersen
Husk vores generalforsamling 28/6, og meld eventuelt til hvis du vil have frokost.
Ændringsforslag til vedtægterne ses nedenstående.


Indkaldelsen findes i vedhæftede fil:
download/file.php?id=5763

Gert Holdt Andersen

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 14. jun 2020, 17:29
af Henning#719
Hej Gert
Som aftalt ønsker jeg at deltage i generalforsamlingen 28/6, jeg medbringer en PC hvis du ønsker at jeg tage referat.
Hilsen
#0719 Henning Vejrup

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 15. jun 2020, 08:41
af Gert Andersen
Tak for det Henning. Det er dejligt at du vil tage referat.
Gert

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 17. jun 2020, 22:25
af Gert Andersen
Husk at meddele mig, hvis du kommer til generalforsamlingen, og gerne vil have frokost. Det skal senest være på fredag, da hotellet skal have besked.
For øjeblikket er der kun anmeldt 14 personer, så der er langt op til de 50 vi gerne må være.

Gert

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 18. jun 2020, 09:05
af Mekaniker
Jeg vil gerne deltage med frokost
Hilsen
Ib 402

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 18. jun 2020, 11:21
af Allan#373
Jeg vil gerne deltage i GF. med frokost.
Mvh
#373 Allan

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 18. jun 2020, 11:55
af 1144
Hej
Vi vil gerne deltage i generalforsamlingen samt spisning.


Sommerhilsen til alle fra
#299 Knud Erik og #1144 Gerda Riis

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 18. jun 2020, 19:54
af Skak
Hej.
Vi vil gerne melde os til generalforsamlingen og vil gerne deltage i middagen.

D.B.V.H.
Jonna #1010 Søren Skak #678.

Re: Indkaldelse til generalforsamling

: 19. jun 2020, 11:45
af Lolk
Hej Gert.
Hermed melder jeg mig til generalforsamling med frokost, medl nr 106.
Vh lolk